Have you ever thought about the freedom you can discover when you hand yourself over to the total control of somebody else?

 

Haben Sie jemals nachgedacht, welche Freiheit darin liegt, sich der totalen Kontrolle eines anderen auszuliefern?

 

Hebt u ooit erover nagedacht wat voor een vrij gevoel het is, om zich volledig over te geven aan een ander?

 

The relaxation you encounter when you give up struggling and let yourself go - submitting to a higher order?

 

Die Entspannung, die Sie erleben, wenn Sie aufhören zu kämpfen, sich gehenlassen - sich einer höheren Ordnung übergeben?

 

De ontspanning die u ervaart wanneer u stopt met vechten, u zich laat gaan - zich aan een hogere orde onderschikt?

My order! !!!

Imagine my eyes fixing you while you kneel and receive my assignment, hearing the description of what will happen to you - when you do as told and if you don't...

 

Meine Augen, die Dich fixieren während Du vor mir kniest und meinen Auftrag empfängst, die Beschreibung hörst was passiert, wenn Du tust wie befohlen und was, wenn nicht...

 

Mijn ogen die je fixeren terwijl je voor mij knielt om mijn order te ontvangen, de beschrijving van wat gebeurd wanneer je het volgt - en wanneer niet...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correction, training, education, punishment, service, riding boots, Nylons, heels, head shaving,   whips, feminization, etc. ... and work on details, details, details....

* Korrektur, Training, Erziehung, Bestrafung, Dienen, Reitstiefel, Nylons, Pumps, kahl scheren, Peitschen, Feminisierung, etc. ... und feilen an Details, Details, Details...

* Correctie, training, opvoeding, straf, dienen, rijlaarzen, Nylons, hoge hakken, kaalscheren, zwepen, feminizatie, etc. ... en werken aan details, details, details...m

ination, correction, education, punishment, riding boots, cross dressing, Nylons, heels, feet, head shaving, medical, service

Domination, correction, education, punishment, riding boots, cross dressing, Nylons, heels, feet, head shaving, medical, service

 

 

 

 

 

 

 

- Home

- News

- Links

- Insights

My spectrum is broad* and my means skillful and I use them to get you where I want to have you. For your benefit -and certainly for mine...

 

Mein Spektrum ist breit* und meine Mittel geschickt um Dich da hin zu bringen wo ich Dich haben will. Zu Deinem - und sicherlich zu meinem Wohl...

 

Mijn spectrum is breed* en ik gebruik geschikte middelen om je daar naar toe te brengen en waar ik je wil hebben. Voor jouw welzijn - en zeker voor het mijne...